L’ elaboració d’uns Pressupostos Municipals no deixa de ser una declaració d’intencions polítiques d’aquells que els presenten i, si n’hi ha, dels que hi donen suport.

Però com a declaració d’intencions que és, no hi ha garanties que els números pressupostats s’acabin executant segons el detall amb que es presenten. I la manca de mecanismes de fiscalització i control ciutadà sobre l’ execució pressupostària, fa difícil que res d’això canvií a curt termini.

Un exemple de tot això son els 6.500€ que l’Ajuntament de Girona va gastar per un sopar a l’Hotel AC Bellavista amb la Productora de la sèrie americana Joc de Trons, l’import total del qual varen ser 13.000€ de diners públics pagats a mitges amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Girona. Una notícia ( http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/913611-la-cup-queestiona-un-sopar-que-girona-va-pagar-a-ljoc-de-trons.html ) que vàrem conèixer gràcies a la informació del Grup Municipal de la CUP Girona, davant la qual l’Alcalde de Girona Carles Puigdemont es va limitar a dir que ho faria tantes vegades com fes falta per tal que Joc de Trons torni a la nostra ciutat a rodar més temporades.

O sigui… Als Pressupostos 2015 de la ciutat de Girona no sortien enlloc els 6.500€ que l’Ajuntament de Girona va pagar pel sopar en qüestió, però aquests diners es van acabar gastant i l’Alcalde ho va justificar enmig de retorns indirectes difícilment demostrables, que sempre actuen de vaselina davant qualsevol despesa de dubtosa validesa.

Pensareu que 6.500€ son la “xocolata del lloro” de l’economia Municipal de Girona i que no cal donar tanta rellevància a l’import del sopar en qüestió. Però us deixem una relació de partides del Pressupost 2015 de Girona d’igual o menor import a l’assumit pel sopar de l’AC Bellavista, per tal que veieu què es pot fer amb aquests diners que han emplenat panxes d’alguns i recaptacions d’uns altres:

  • Taula coordinació pel Dret a l’Habitatge: 3.000€
  • Consell de Cohesió Social: 1.552€
  • Cooperativisme: 5.000€
  • Consell Escolar Municipal: 4.350€
  • Premis i Beques d’Educació: 6.000€
  • Consell de les Arts: 3.000€
  • Projecte “CARRERS DE MÚSICA”: 5.000€
  • Projectes Comunitaris Centres Cívics i Voluntariat Sector Est: 5.000€

etc…

Així doncs, què tenim?

Doncs podríem entendre que l’Equip de Govern Municipal de Girona es gasta més diners públics per convidar a sopar a la productora de Joc de Trons, que pel Consell Escolar Municipal, el de la Cohesió Social, el de Les Arts i per la Taula de Coordinació pel Dret a l’Habitatge.

Podríem entendre que gasta menys en cooperativisme, en projectes de “Carrers de Música” i en Projectes Comunitaris i Voluntariat del Sector Est.

I resulta que a més de no informar dels 6.500€ de diners públics gastats per pagar el tiberi, s’amaga els noms dels comensals que varen assistir al sopar de l’AC Bellavista davant la petició entrada en Registre pel Grup Municipal de la CUP per conèixer la seva identitat. Uns comensals escollits per la productora HBO i pagats per l’Ajuntament a ordre de l’Alcalde Puigdemont. Un autèntic exercici d’opacitat, abús de poder institucional i pleitesia de l’Ajuntament vers la productora Americana .

I si parlem de l’apartat d’ ingressos de l’Administració Municipal per poder fer front a les despeses, trobarem que les taxes i altres preus públics estipulats a les Ordenances Fiscals son la principal font d’entrada de diners extres per a activitats i/o conceptes extres no contemplats a la proposta inicial de Pressupostos Municipals.

Unes taxes que se li varen perdonar a la mateixa productora HBO durant el rodatge de la sèrie Joc de Trons a la ciutat de Girona ( http://compromisambgirona.cat/o-tots-som-joc-de-trons-o-taxes-per-tothom/ ), que pujaven a 223.000€ i que haguessin permès fer front tant als sopars d’etiqueta de 6.500€ com a les despeses derivades d’aquesta gravació (personal públic, desmuntatge i muntatge mobiliari urbà, …). Unes despeses que tampoc estan contemplades al pressupost inicial i que, degut a que no s’han fet front amb diners provinents de les taxes corresponents a l’activitat, s’hauran hagut d’extreure d’altres partides que no coneixem.

Això son els pressupostos Municipals… Presenten números exactes com els 1.552€ del consell de Cohesió Social, i obliden comentar que gastes 6.500€ en un sopar entre col·legues? Queda clar que encara falta molt per arribar a nivells acceptables de transparència exigibles a la gestió econòmica governamental.

Des de Compromís amb Girona sempre hem manifestat la necessitat d’establir un Ple Municipal de liquidació de Pressupostos, com a pràctica habitual en el tancament dels exercicis fiscals governamentals. I també hem defensat la necessitat de potenciar Observatoris Municipals de gestió ciutadana, com a mecanismes de control ciutadà sobre l’estat d’execució dels comptes governamentals.

I si hi hagués un Ple de liquidació de Pressupostos i el control ciutadà suficient durant la seva execució prèvia, l’Equip de Govern Municipal hauria fet pública aquesta despesa abans que altres ho fessin per ells, donant els detalls i explicacions exigibles en sessió Plenària. Allò que diu la frase “És curiós que com més els vigilo més bé es porten”.

Dilluns 21 de Desembre de 2015 es presenta la proposta de Pressupost Municipal de Girona per l’exercici 2016 i, un any més, no hi haurà cap garantia del seu compliment detallat més enllà d’un acte de fe d’una societat poc “creient” en aquests temes.

Després de la Sessió Plenària, els números aprovats es publicaran a les webs en formats poc entenedors i gens atractius que acabin desesperant a la ciutadania que, en un exercici d’interès pel que passa al dia a dia de la gestió governamental, vulgui llegir i provar d’interpretar els Pressupostos de la nostra ciutat.

Durant la legislatura, es podrà accedir a portals web de “transparència” per consultar l’estat d’execució dels números Municipals de Girona. I si arrel d’aquestes consultes sorgeixen dubtes, el silenci administratiu serà la “resposta” habitual davant l’interès ciutadà de conèixer el detall de la despesa de diners públics.

I quan acabi l’exercici fiscal, l’Equip de Govern Municipal passarà la liquidació de Pressupostos als Grups Municipals de l’Ajuntament i l’aprovarà, o no, darrera les bambalines institucionals en forma d’un punt de l’Ordre del Dia de la Comissió d’Hisenda Municipal. Una liquidació per la qual seria de justícia i higiene democràtica dedicar un Ple Extraordinari, o bé una Audiència pública, obert a la ciutadania.

En fi… Que sense voluntat política no hi pot haver una liquidació pública dels comptes Municipals. Sense liquidació no hi ha comptes clars, i sense els comptes clars els Pressupostos Municipals continuaran essent declaracions d’intencions polítiques…

Continuaran essent fum sense un control ciutadà…

Continuaran essent aliens als Gironins i Gironines que assumim, amb el nostre esforç tributari, les despeses de tot plegat…

Continuaran com fins ara.., i com no han de continuar.