La història ens jutjarà a tots en la nostra intenció.

Lluís Companys i Jover

Polític i advocat català