Dèficit democràtic

La població immigrant a Girona representa el 20% (no a Salt, a Girona). El dret vot a les eleccions municipals està reconegut amb els convenis de reciprocitat que inclouen els següents paisos: Bolívia, Cabo Verde, Xile, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Noruega,...
els encallats

els encallats

“Hi ha tants temes encallats en aquesta ciutat, temes que s’hereten d’uns partits a altres, d’una dècada a l’altra, àdhuc d’un segle a un altre, que de tant en tant se n’ha de fer la llista ni que sigui per veure si algú...