Girona|Xavier Villareal
La MESA D’ENTITATS PER A PARTICIPACIÓ hem estat el primer Col.lectiu d’Associacions Ciutadanes que hem negociat temes d’Hisenda Municipal a la ciutat de Girona, i hem introduït el concepte de Pressupostos Participatius a les negociacions de Pressupostos Municipals.
La idea era sotmetre 1 milió d’€ del capítol d’inversions a una dinàmica Participativa de ciutat per demostrar la viabilitat d’un model participatiu en la gestió de recursos públics, i l’Equip de Govern Municipal (CiU) va acceptar la nostra proposta sense creure-hi ni saber ben bé què acceptaven, però intuint que en podrien treure un bon titular.
Així doncs, varen decidir “liderar” el tema, i controlar qualsevol intent de posar en dubte
la Representativitat Governamental que els està eternitzant en la majoria d’institucions de Govern.
I per fer-ho, varen tirar endavant un procés opac, altament irregular, i poc representatiu de tot el teixit Associatiu de la nostra ciutat, fruit del qual va resultar un Reglament de Pressupostos “Participatius” que no feia justícia al seu nom i diferia moltíssim de la nostra proposta inicial.
El passat 8 de juliol de 2013, la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ vàrem participar al Ple Municipal de Girona, per fer la nostra valoració sobre el procés d’elaboració del Reglament de Pressupostos “Participatius” de Girona, el mateix Reglament resultant, i presentar les Al.legacions presentades durant el període d’exposició pública.
Un discurs que va girar al voltant de les irregularitats del procés impulsat per l’Equip de Govern Municipal, i va denunciar la manca de transparència i tracte igualitari de totes les Entitats Gironines, motius pels quals vàrem abandonar la Comissió Mixta de Ciutat que havia d’elaborar el Reglament, proposada per nosaltres mateixos.
El Reglament es va aprovar amb 20 vots a favor (CiU, PSC, PP, i Palomares), i 5 vots en contra (CUP i ICV-EUiA). I a la intervenció posterior de l’Equip de Govern, va mancar humilitat i autocrítica, ja que el Regidor de Participació de l’Ajuntament de Girona va arribar a dir que “no es pot ser més participatiu”, i que el procés havia estat del tot correcte (quedant-se tant ample…).
A més, l’Alcalde de la ciutat no va acceptar ofertes per il·lustrar-los en la temàtica de Participació Ciutadana, i ens va acusar de dir falsedats quan vàrem denunciar la manca d’Actes i d’altres irregularitats.
Però després de buscar-les durant dos dies, les Actes de les reunions i Assamblees celebrades durant el procés de Pressupostos “Participatius” no hi són, ja que se’ns va respondre que “hi eren però no estaven exposades al públic” (o sigui.., que no hi són).
Una resposta que torna a evidenciar la manca de transparència d’un procés que l’hauria de tenir pel sol fet de ser “participatiu”, i demostra que les acusacions fetes dient que escampàvem “suposades” falsedats tornen a ser equivocades, fruit del desconeixement d’allò que es parla i de la manca d’interès per saber-ho.
Així doncs, seguirem exigint, a partir del setembre, reunions obertes a tot el teixit Associatiu per elaborar un nou Reglament pels Pressupostos Municipals de Girona 2014, dins d’un procés transparent, participat, i amb aprofundiment dels debats que puguin sorgir per tal d’assolir el consens més ampli possible.
Si és així, allà ens trobaran per ser igual de constructius i propositius com hem estat sempre…
Si no ho és, emprendrem iniciatives per impugnar els processos de Pressupostos Participatius celebrats fins a la data…
Perquè som la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ…
Perquè treballem per la Participació Ciutadana.